Breaking News
Samo 6 koraka do vezivanja kravate!

Samo 6 koraka do vezivanja kravate!

Sledite ove jednostavne korake i zavežite savršen čvor na kojem Vam mnogi mogu pozavideti:
1. korak
Zakopčajte košulju do kraja. Prebacite kravatu oko okovratnika. Širi deo kravate treba visiti dvostruko više od tanjeg dela kravate, i treba se nalaziti na onoj strani vaše dominantne ruke.
shopping news vezivanja kravate 1
2. korak

Uzmite širi deo kravate i omotajte ga oko tanjeg dela, malo niže od vašeg vrata.
shopping news vezivanja kravate 2
3. korak

Kada ste obmotali širi deo oko užeg dela, prebacite širi deo preko čvora koji se formirao.

shopping news vezivanja kravate 3
4. korak

Provucite širi deo kravate kroz čvor.
shopping news vezivanja kravate 4

5. korak
Povucite za tanji kraj i širi kraj da bi zategnuli čvor.

shopping news vezivanja kravate 5

6. korak
Uzmite tanji kraj vašom nedominantnom rukom, a vašom dominantnom rukom uzmite čvor i privucite ga vašem vratu, pazeći da se pri tome ne ugušite.

shopping news vezivanja kravate 6
Širi kraj trebao bi biti niže tj. duži od tanjeg dela ujedno ga prekrivajući. Takođe ne želite da vam kravata visi prenisko. Pravilo je da vam najniži deo kravate dodiruje kopču kaiša odnosno gornji deo pantalona ako ne nosite kaiš. Ovo je tradicionalna dužina i ona je različita u nekim državama.

Morate znati koja boja kravate ide uz koju boju košulje. Osnovna pravila o uparivanju kravate i košulje: jednobojne kravate se mogu nositi sa “razigranim” košuljama ili košuljama sa šarama. S druge strane ako je kravata sa uzorkom, ona ide uz jednobojnu košulju. Dakle, šare sa šarama NE.

Plugin by:aAM