Breaking News
Putničko zdravstveno osiguranje Kompanije Dunav osiguranje

Putničko zdravstveno osiguranje Kompanije Dunav osiguranje

shopping-news-dunav-osiguranje-logo

U koju god zemlju da pođete radi odmora ili posla, važno je da se osećate sigurno. Neprijatni događaji ne moraju pokvariti vaše planove. Svaki momenat putovanja treba da predstavlja uživanje. Važno je da znate da mi mislimo na vas. Bezbrižno putovanje je pred vama uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja Kompanije „Dunav osiguranje”.

U saradnji sa prestižnom međunarodnom asistentskom kućom Coris Assistance ( +381 11 3636 999), pružamo vam usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u celom svetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Osiguranici mogu biti lica do navršenih 85 godina života: i to individualno do navršenih 80 godina života, dok se grupno i porodično mogu osigurati lica do navršenih 85 godina života.

Za lica starija od 70 godina plaća se uvećana premija osiguranja.

Osiguranje se može zaključiti kao individualno, grupno (preko 10 lica) i porodično (roditelji i deca do 18 godina).

Putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam, u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, pokriće troškova :
•ambulantnog lečenja
•nabavke neophodnih lekova i medicinskog materijala
•prevoza do najbliže zdravstvene ustanove
•bolničkog lečenja
•prevoza u državu prebivališta
•stomatološke intervencije
•drugih troškova koji su u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

Posebna pogodnost je porodična polisa „Dunav osiguranja” – najpovoljnija na tržištu. Sa porodičnom polisom „Dunav osiguranja” obezbeđujete potpuno BESPLATNO putničko zdravstveno osiguranje vaše dece!

Pored osnovnog pokrića, putničko zdravstveno osiguranje možete zaključiti i sa širim (VIP) pokrićem.

www.dunav.com

Kontakt centar: 0800 386 286; *386 286

Plugin by:aAM